Geodeta Kędzierzyn Koźle

Geodeta Kędzierzyn-Koźle sporządza wytycza projektuje i rysuje mapy numeryczne przy pomocy nowoczesnych technik, oraz urządzeń precyzyjnych. Opracowania geodezyjne jako cyfrowe dokumenty i materiały, tworzymy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do precyzyjnego pomiaru powierzchni terenu. Wykonywane przez geodetę Kędzierzyn-Koźle materiały mapy i dokumenty geodezyjne w formie cyfrowych map, projektujemy i wytyczamy na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej. W zależności od konkretnych uwarunkowań i potrzeb klienta, tworzymy dedykowane mapy numeryczne rastrowe i wektorowe. Geodeta Kędzierzyn-Koźle pozostaje do państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 do 16:00.

Usługi geodezyjne Kędzierzyn-Koźle sporządzanie map i pomiarów

  • Tlf: 666 726 099
  • Adres: Piastowska 1, Koźle
  • Email: [email protected]
  • NIP: 987 123 654
  • Regon: 9753100234
  • Godziny: 08:00 – 16:00
Geodeta Kędzierzyn-Koźle usługi geodezyjne

Firma usługi geodezyjne opracowuje precyzyjne mapy cyfrowe do celów projektowych, będące częścią każdej dokumentacji budowlano-technicznej. Tworzone przez usługi geodezyjne Kędzierzyn mapy i pomiary w celach projektowych, posiadające między innymi takie elementy jak linie zabudowy, osie dróg, oraz infrastruktura podziemna, to kompleksowe opracowania, będące podstawę do wytyczenia współrzędnych projektu w wyznaczonym terenie. Jako firma świadcząca usługi geodezyjne Koźle, wykonujemy mapy i pomiary inwestycji w dowolnej skali, również tych najbardziej ambitnych.

Mapy pomiary tyczenie granic podziały nieruchomości Kędzierzyn

Treść strony w budowie – zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny ponownie w późniejszym czasie. Geodezja Warszawa to podstrona oczekująca na zindeksowanie w wynikach SERP.

Geodezja inżynieryjna Kędzierzyn Koźle

Geodezja inżynieryjna zajmuje się projektowaniem i sporządzaniem pomiarów w procesie realizacji budowy i w trakcie eksploatacji budowli oraz obiektów infrastruktury inżynierskiej.

Usługi geodezji inżynieryjnej obejmują opracowania przy pomocy nowoczesnych metod pomiarów, w zakresie kontroli i monitoringu geodezyjnego, mające na uwadze bezpieczeństwo obiektów budowlanych i budowli inżynierskich, przede wszystkim obiektów hydrotechnicznych. Wspomniany monitoring obejmuje przede wszystkim pomiary zmian geometrii konstrukcji, elementów pionowych i poziomych konstrukcji obiektów inżynierskich oraz ich fundamentu, ewentualnych deformacji ścian szczelinowych w procesie budowy i poziom bezpieczeństwa obiektów budowlan0-inżynierskich, zlokalizowanych w obszarze wpływu głębokich wykopów.

Geodezja klasyczna Kędzierzyn

Podział / wytyczenie granic nieruchomości ma na celu precyzyjne nakreślenie przebiegu granic przez wyznaczenie położenia linii i punktów granicznych, oraz zapisanie tych koordynatów znakami granicznymi w terenie i sporządzenie map / dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają granice nieruchomości z przyległymi obiektami lub innymi działkami. Rozgraniczenia nieruchomości dokonywane są przez urzędników instytucji państwowych z urzędu lub na wniosek firmy, lub osoby prywatnej (w niektórych sytuacjach sądy). Proces wyznaczania przebiegu granic realizuje geodeta uprawniony, z upoważnienia lokalnych władz. W przypadku braku danych, niezbędnych do wyznaczenia granic, lub gdy dostępne dane są nieprecyzyjne lub błędne, ustala się linię granicy na podstawie oświadczenia stron. W przypadku sporu co do przebiegu granicy gruntu, geodeta podejmuje mediację ze stronami, mającą na celu zawarcie ugody. Ugoda zawarta przed geodetą jest wiążąca i posiada moc ugody sądowej.

Geodeta Kędzierzyn-Koźle – ranking firm usługi geodezyjne
Geodeta Kędzierzyn-Koźle – ranking firm usługi geodezyjne

Ranking najlepszych firm geodezyjnych / geodetów w Kędzierzynie-Koźlu:

#Nazwa FirmyTelefon
1GedMax Piotr Maciejewski +48 692 471 432
2Zenit Michał Pabiasz+48 668 361 349
3GeoSerwis Jan Mielczarek+48 77 482 31 93
4GIS Geodezja+48 77 482 10 72
5Schatt Jan +48 77 482 35 01
6NADIR Dawid Bara+48 667 310 874
herb Śląska

Powyższy ranking sporządzony został na podstawie analizy danych zgromadzonych z dostępnych źródeł egzogenicznych, takich jak: data rozpoczęcia działalności, wykształcenie i doświadczenie w branży, przystępność cenowa, kontakt telefoniczny z firmą, zakres usług, opinie w mediach.